Actueel

 

Geheime Nederlandse documenten over Suriname openbaar

11/02/2013 00:01 – Eric Mahabier

Geheime Nederlandse documenten over Suriname openbaar

 

DEN HAAG – Een deel van de geheime Nederlandse staatsarchieven over de jaren tachtig, is nu openbaar. De permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) zouden na de decembermoorden geen belemmering zijn voor eventueel Nederlands ingrijpen in Suriname. Dit is een van de zaken die per 1 januari 2013 openbaar is gemaakt. Maar niets over de rol van Nederland bij de militaire staatsgreep in 1980.

Wel nota’s en memoranda van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de visie en plannen van Nederland met Suriname rondom de decembermoorden in 1982. Nederland had inderdaad een evacuatieplan klaar voor Nederlanders in Suriname ten tijde van de militaire periode. Een detailbeschrijving over de uitvoering van het evacuatieplan ontbreekt evenwel. Toch zou bij acuut gevaar voor Nederlanders alleen een beroep op de Veiligheidsraad worden gedaan.

Nederland maakt ieder jaar een deel openbaar van documenten die staatsgeheim waren, via het Nationaal Archief in Den Haag. Hoewel ze openbaarmaking van de documenten toejuichen, vinden minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken en SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel dat Nederland selectief te werk gaat. Zij pleiten voor het hele pakket aan geheime dossiers uit de jaren ’80 openbaar te maken. Zo niet, dan moet de Surinaamse regering inzage krijgen, vindt Lackin.